Socialdemokratai ragina dalyvauti pilietybės referendume, o referendumą dėl parlamento mažinimo siūlo ignoruoti

Socialdemokratai ragina dalyvauti pilietybės referendume, o referendumą dėl parlamento mažinimo siūlo ignoruoti

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) remia referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, o referendumą dėl parlamento mažinimo siūlo ignoruoti.

Apie tai skelbiama dviejose LSDP suvažiavimo priimtose rezoliucijose.

Rezoliucijoje dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo pabrėžiama, kad nuo 1996 iki 2016 Lietuva prarado daugiau nei 700 000 gyventojų, tačiau balso teisę turinčių piliečių sumažėjo 83 000, primenama, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė daugelį metų prašo įteisinti galimybę išsaugoti pilietybę Lietuvoje gimusiems, augusiems, bet dėl įvairių priežasčių po 1990 m. išvykusiems ir kitų šalių pilietybes įgijusiems lietuviams.

Dauguma Europos Sąjungos valstybių leidžia savo piliečiams išsaugoti pilietybę – Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija (bet tik su kitomis ES šalimis), Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.

„Mes, socialdemokratai, esame už atvirą Lietuvą, kuri vertina kiekvieną savo pilietį – tiek gyvenantį ir kuriantį Lietuvoje, tiek pasaulyje. Mes suprantame aplinkybes, dėl kurių daugybė šeimų priėmė nelengvus sprendimus mėginti išbristi iš skurdo išvykdami dirbti į užsienio šalis. Nepašalintos sisteminės skurdo priežastys, pajamų nelygybė, socialinė atskirtis – tik dalis priežasčių, kodėl tiek daug mūsų turime išvykusių artimųjų. Lietuvai reikia kiekvieno jos piliečio – Lietuvoje ar svetur, Lietuvai reikia vienybės ir jautrumo, todėl remiame referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir raginame balsuoti UŽ“, - skelbiama rezoliucijoje.

Tuo metu rezoliucijoje dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo sakoma, kad referendumas neturi būti naudojamas politiniams žaidimams ar populistiniams tikslams siekti.

„Atsižvelgiant į referendumo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo tikslą, argumentaciją ir pasirinktą realizavimo laiką kyla pagrįstų įtarimų, kad tokiu būdu Tautos valios išraiška siekiama paveikti Prezidento rinkimų rezultatus vieno kandidato naudai, kuris, nepaisant valdomų administracinių resursų praranda Tautos pasitikėjimą“, - nurodoma rezoliucijoje.

Joje primenama, kad Lietuvos Tauta jau išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu – 1996 m. įvyko referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, žmonės nubalsavo prieš.

„Politologai, teisininkai ir mokslininkai vieningai išreiškė abejones bei nepritarimą valstiečių bandymui ignoruoti istoriją ir vėl kelti šį klausimą. Teisininkai pastebėjo, kad vertinant argumentą, jog gyventojų skaičius mažėja ir dabar siekia 2,8 mln., reikia turėti galvoje, kad Seimo rinkimų teisę turi ne Lietuvos gyventojai, o Lietuvos Respublikos piliečiai. 1992 m. vykdant referendumą Lietuvos Konstitucijai priimti Lietuvos rinkėjų skaičius buvo 2 549 952, o 2016 m. Seimo rinkimuose – 2 514 657. Teisininkai taip pat atkreipė dėmesį, kad sumažinus parlamentarų skaičių vien pagal demografinę padėtį, tai galėtų turėti ilgalaikes pasekmes, nes Konstitucija turėtų būti keičiama kaskart padidėjus ar sumažėjus šiam skaičiui“, - teigiama rezoliucijoje.

Anot socialdemokratų, „valstiečių“ valdymo metu gausėjančios Konstitucijos keitimo iniciatyvos vertinamos kaip pavojinga tendencija demokratijos stabilumui, nepagarba aukščiausiam įstatymui.

Socialdemokratai ragina valdančiąją koaliciją nenukreipinėti dėmesio nuo savo darbo kokybės problemų, prisiimti atsakomybę už žalą, daromą Tautos atstovybės reputacijai, grįžti prie pagarbaus požiūrio į aukščiausiąjį Lietuvos Respublikos įstatymą – Konstituciją ir susilaikyti nuo tolesnių demokratijos ardymo veiksmų ir kviečia Lietuvos piliečius gegužės 12-ąją neimti žalio biuletenio dėl Seimo narių skaičiaus keitimo ir nedalyvauti patyčiose iš Konstitucijos bei demokratijos.

Rezoliucija dėl pilietybės išsaugojimo

Rezoliucija dėl Seimo narių skaičiaus

Close