Eil. Nr. Vardas, Pavardė Eil. Nr. Vardas, Pavardė
1. Laimis Magyla 25. Laima Kulikauskienė
2. Lina Valotkienė 26. Vytautas Lapinskas
3. Vytautas Saulis 27. Jūratė Bagužienė
4. Laima Keraitienė 28. Dainora Mineikienė
5. Danguolė Kondratenkienė 29. Greta Giriūnaitė
6. Stanislovas Dambrauskas 30. Vita Marcinkevičienė
7. Vitaljus Jocys 31. Jonas Kvedaravičius
8. Deimantė Varaniūtė 32. Virginijus Matulka
9. Tadas Barauskas 33. Vidmantas Kanopa
10. Elona Adomavičienė 34. Virgilijus Dambrauskas
11. Alvydas Damoševičius 35. Antanas Taparauskas
12. Esmiralda Smalstienė 36. Irma Rutkauskienė
13. Zenonas Pošiūnas 37. Gintarė Vinciūnienė
14. Eugenijus Narkūnas 38. Vladislavas Panasovas
15. Arvydas Rudinskas 39. Diana Giedrikienė
16. Silva Piestinienė 40. Inga Belovienė
17. Sigita Baranovskienė
18. Vanda Cicika
19. Jonas Rubikis
20. Laima Samuilovienė
21. Stasys Jasiūnas
22. Vytautas Vilys
23. Rimantas Velykis
24. Tania Gavenavičienė

Close